chemické kotvenie 265ml na báze čistej epoxidovej živice bez styrénu so zmiešavacím hrotom, vhodné na veľké záťaže, použitie od +5°C

Kód: BO-EPOXY265
€14,26 €11,88 bez DPH
Skladom na hlavnom sklade
Môžeme doručiť do:
31.7.2024
Možnosti doručenia

Detailné informácie

Podrobný popis

chemické kotvenie 265ml na báze čistej epoxidovej živice bez styrénu so zmiešavacím hrotom, vhodné na veľké záťaže, použitie od +5°C   BCR 265 EPOXY 21-265ml, BEZPEČNOSTNÉ POKYNY   SK-EPOXIDOVÁ ŽIVICA, BEZ STYRÉNU – H360 – môže poškodiť plodnosť H302 -škodlivý po požití– spôsobuje podráždenie pokožky. H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H317 – môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H411-Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.-EUH205 - Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.. P302+P352 - Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsahuje: 3-propandiol, 2ethyl - 2(hydroxymetyl) polymer s (chlórometyl) oxirane. REAKCIA: bisfenol A -epichlórhydrin, (A) M - phenylenebis(metylamin) (B), 2,4,6 -tris(dimetylaminometyl) fenol (B), benzyl alkohol (B)  

Dodatočné parametre

Kategória: Chemické kotvy
Hmotnosť: 0.48 kg
Typ: epoxid
Objem: 265
Dĺžka: 22
Šírka: 5
Výška: 5

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: