Ovládanie pohonu brány pomocou GSM príjimača

Ovládanie rôznych zariadení pomocou mobilného telefónu, napríklad pohonu vašej brány. 

V súčasnej dobe existuje mnoho možností, ako ovládať pohony posuvných alebo krídlových brán, vrátane klasických diaľkových ovládačov, kódu na klávesnici, alebo dokonca smartfónov. Avšak jednou z možností, ktorá môže byť zaujímavá pre niektorých majiteľov brán, je použitie GSM prijímača.

GSM prijímač je zariadenie, ktoré dokáže prijímať signál z mobilnej siete a umožňuje vzdialené ovládanie funkcií napríklad motora brány pomocou SMS správ alebo prezvonenia na číslo, ktorého SIM karta je v GSM prijímači. Pre pohony brán to znamená, že majiteľ brány môže jednoducho prezvoniť telefónne číslo GSM prijímača, ktorý je pripojený k bránovému pohonu, aby otvoril alebo zatvoril bránu.

Jednou z výhod použitia GSM prijímača je, že majiteľ brány nemusí mať pri sebe žiadne ďalšie zariadenie, ako je napríklad klasický diaľkový ovládač. Stačí mu iba telefón. Ďalšou výhodou je, že majiteľ brány môže ovládať svoju bránu aj z ďaleka, takže nie je nutné byť v bezprostrednej blízkosti brány, aby ju bolo možné otvoriť alebo zatvoriť. Svoju bránu môžete ovládať z každého kúta sveta.

Ako súčasť inštalácie GSM prijímača je nutné pripojiť ho k bránovému pohonu, respektíve k elektronike motora. Každý bránový motor disponuje výstupom 12V alebo 24V. Konkrétne tento GSM prijímač je možné napájať od 10-30V jednosmerným ale aj striedavým prúdom. Po pripojení GSM prijímača k elektronike a nakonfigurovaní jeho nastavení je prijímač pripravený na použitie.

GSM prijímač je možné nakonfigurovať dvomi hlavnými spôsobmi. Tým prvým je otvorený spôsob ovládania, to znamená že každý kto prezvoní číslo v GSM module, bránu otvorí. Tento spôsob sa neodporúča, nakoľko nie je bezpečný. Druhým spôsobom je, že bránu vedia ovládať iba ľudia, ktorý sú uložený v zozname prijímača. Pridávanie alebo odoberanie ľudí do zoznamu je jednoduché, pomocou SMS správy, takže nie je potrebné prijímač vyberať.

GSM prijímač neobsahuje SIM kartu, tu je potrebné si zabezpečiť. Voľba SIM karty a operátora je len na Vás.

Prijímač je možné doplniť aj o externú anténu ANT1, ktorá sa odporúča hlavne do miest kde je slabší prijímaný signál.

Vďaka malým rozmerom GSM prijímača je možné ho umiestniť a skryť priamo do motora. Uchytenie prijímača je možné pomocou obojstrannej lepiacej pásky, ktorá je dodávaná s prijímačom, poprípade skrutkami. GSM prijímač je možné umiestniť aj externe a teda mimo pohonu, no je potrebné ho umiestniť do vode odolného boxu, nakoľko samotný modul ma stupeň krytia IP50, čo znamená že je skvelo chránený proti prachu, ale nie je chránený proti vode.