Nice Robus600, posuvná brána na kolieskach

Motor posuvnej brány na kolieskach Nice Robus600 s fotobunkami EPMB + servis pohonu Nice

1

2