Nice Toona4024

Montáž pohonov pre krídlovú bránu Nice Toona4024.

IMG_20180611_090022_0035

IMG_20180611_103537_0040