Pohony dvojkrídlovej brány NICE TO7024

Montáž pohonov pre veľkú a ťažkú dvojkrídlovú bránu. Tentokrát boli použité pohony NICE TO7024 spolu so záložným zdrojom PS324 v prípade výpadku elektrickej energie.

29831453_10211117657803473_1262117998_o