Výmena pohonu Key Turbo 50 za Nice Robus400

Výmena pohonu posuvnej brány za pôvodný pohon značky Key Turbo50 za nový motor Nice Robus400 s fotobunkami EPMB.

 

Key Turbo50

Nice RB400