Kopírovanie ovládačov pohonov brán Came a Nice

V tejto časti nášho blogu, vám v krátkosti zhrnieme kopírovanie a spárovanie diaľkových ovládačov s elektronikou pohonu u značiek pohonov brán CAME a NICE.

 

Kopírovanie ovládačov pohonov NICE 

Kopírovanie ovládačov NICE je možné urobiť z pôvodného už naprogramovaného ovládača na nový, ešte nenaprogramovaný ovládač. Je ale potrebné byť v blízkosti pohonu, ktorého diaľkové ovládače kopírujeme. Kopírovanie sa uskutočňuje v 3 bodoch.

1. Vezmeme nový ovládač ktorý otočíme tak, aby LED dióda smerovala smerom nahor. Na ovládači potlačíme 1. tlačidlo a držíme stlačené 10 sekúnd. Následne tlačidlo uvoľníme. 

2. Vezmeme pôvodný ovládač (starý) a tlačidlo č.1 stlačíme 3x za sebou asi v sekundových intervaloch. Brána sa v tomto prípade nebude hýbať.

3. Znova vezmeme nový ovládač a tlačidlo č.1 potlačíme raz a hneď pustíme. Je potrebné počkať 10 sekúnd, pokiaľ si riadiaca jednotka uloží do pamäte nový ovládač.

Pripravili sme si pre vás aj krátke video o kopírovaní ovládačov Nice.

 

Spárovanie ovládačov s elektronikou

Vykonáva sa ak už nemáme ani jeden funkčný ovládač a nový diaľkový ovládač potrebujeme spárovať  s riadiacou elektronikou vnútri pohonu. Pre tento spôsob sú podstatné 2 body.

1. Dáme dole kryt motora alebo kryt elektroniky. Na rádiovej karte (SMXI, OXI..) potlačíme tlačidlo na 3-4 sekundy pokiaľ LED dióda nezačne svietiť. Následne tlačidlo uvoľníme.

2. Zoberieme si nový diaľkový ovládač, otočíme tak aby LED dióda smerovala smerom nahor a potlačíme na 3-4 sek. pokiaľ LED dióda na rádiovej karte nezačne blikať. Následne tlačidlo uvoľníme a počkáme aspoň 10 sek pokiaľ elektronika neuloží pamäť.                                                           ___________________________________________________________________________________________________________________

 

Kopírovanie ovládačov CAME

Kopírovanie ovládačov sa vykonáva ak máme k dispozícii funkčný ovládač ktorý  ktorý už je spárovaný s bránou. U pohonov Came nie je potrebné byť v blízkosti brány. Kopírovanie sa vykonáva v 2 bodoch.

1. Zoberieme nový ovládač na ktorom potlačíme tlačidlo č.1 a tlačidlo č.2 vzájomne, pokiaľ led dióda na ovládači nezačne rýchlo blikať. Následne tlačidlá uvoľníme.

2. Ovládače priložíme k sebe a potlačíme tlačidlá ktoré chceme kopírovať a držíme stlačené pokiaľ LED dióda na novom ovládači nebude svietiť. Kopírovanie je úspešné. (Platí pre originálne ovládače CAME rady TOP a TAM)

 

 

Spárovanie ovládačov s elektronikou

Vykonáva sa ak už nemáme k dispozícii funkčný ovládač. (Platí pre originálne ovládače Came TOP a TAM)

1. Dáme dole kryt motora alebo kryt elektroniky. Potlačíme tlačidlo CH1 na doske elektroniky a držíme stlačené. LED začne blikať.

2. Zoberieme diaľkové ovládanie a za stáleho držania tlačidla CH1, potlačíme tlačidlo na diaľkovom ovládači a držíme stlačené 3-5 sek. Následne tlačidlá uvoľníme. Zladenie je úspešné.

 

Ak si s kopírovaním nebudete vedieť poradiť ani po prečítaní našich návodov, neváhajte nás kontaktovať.