Modernizácia posuvnej brány

Modernizácia posuvnej brány: Nový pohon ROGER BH30/810 s GSM modulom nahrádza starý pohon CAME BK1200

Proces výmeny starého elektromechanického 230V pohonu Came BK1200 za nový, moderný 24V pohon Roger BH30/810 s GSM modulom pre posuvné brány. Hlavné výhody nového pohonu sú jeho nižšia hlučnosť, lepšia spoľahlivosť a vyššia energetická účinnosť. Nový pohon umožňuje ovládanie brány pomocou mobilného telefónu, čo je veľkou výhodou pre majiteľov, ktorí môžu bránu ovládať aj na diaľku.