Pohony pre dvojkrídlové brány Nice Too3024

Výmena nefunkčných motorov Liftmaster, pre dvojkrídlovú bránu, za nové pohony Nice TOO3024