Vyberáme pohon posuvnej brány

Pri výbere pohonu pre posuvnú bránu je dôležité zvážiť niekoľko kľúčových faktorov, aby ste zabezpečili, že váš výber bude vhodný pre vašu bránu a bude dlhodobo efektívne fungovať. V tomto článku nájdete všetko dôležité pre správny výber motora pre vašu posuvnú bránu ale aj informácie k príslušenstvu, ktoré si k bráne viete dokúpiť.

Veľkosť a hmotnosť brány

Medzi najdôležitejšie faktory pre správny výber pohonu patrí veľkosť a hmotnosť brány. Už samotné pohony sa rozdeľujú podľa týchto parametrov. Hmotnosť brány môžte odhadnúť, no je možné ju aj vypočítať podľa použitých materiálov a ich hmotnosti na bežný meter. Na internete je možné dohľadať kalkulačky pre výpočet rôznych materiálov. Napríklad podľa tejto kalkulačky si môžte ľahko vypočítať hmotnosť rámu brány, poprípade aj jej výplne. 

Pri rozhodovaní o vhodnom motore pre vašu posuvnú bránu je kľúčové zvážiť, aký typ konštrukcie brána má, a to najmä vzhľadom na jej hmotnosť. Dôležité je rozlišovať medzi bránami, ktoré sú umiestnené na kolieskach a koľajniciach, a samonosnými bránami. Pri samonosných bránach je totižto potrebné prirátať dostatočnú rezervu, nakoľko samonosné brány sa všeobecne pohybujú ťažšie. Pri menších samonosných bránach rátame rezervu cca. 100kg, pri väčších bránach, je potrebné rátať s rezervou aj 200kg. 

Pri moderných výkonných motoroch už nie je až tak podstatné pozerať na dĺžku brány. Napríklad brushless pohony Roger už nemajú obmedzenia na dĺžku brány. Takéto obmedzenia majú hlavne 230V motory. 

Pohyb brány do kopca?

Ak máte bránu ktorá sa otvára alebo zatvára do kopca, je nesmierne dôležité nezabudnúť na dve veci. 

  • Optimalizácia výkonu motora pre bránový pohon: Je kľúčové adekvátne zvoliť výkon motora pre bránový pohon. Výber správneho motora sa odvíja od sklonu, v ktorom sa bude brána otvárať. Aj pri miernom sklonu odporúčame zvoliť motor s kapacitou, ktorá prekračuje dvojnásobok hmotnosti vašej brány, aby sa zabezpečila spoľahlivá a efektívna funkčnosť.
  • Zvýšená pozornosť na brzdenie brány: Dôležité je venovať pozornosť aj opačnému pohybu brány, hlavne pri pohybe z kopca. Aby sa predišlo nadmernému zaťaženiu motora a jeho potenciálnemu poškodeniu, je nevyhnutné bránu efektívne brzdiť. V tomto prípade nám k tomu slúži brzdiace zariadenie, ktoré je možné aj paralelne zapojiť, čím sa dosiahne vyššia brzdná sila a zvýši sa bezpečnosť a životnosť celého systému.

Frekvencia používania

Ďalším faktorom pre správny výber je aj frekvencia používania pohonu. Táto hodnota sa zväčša uvádza ako počet cyklov v rámci jednej hodiny. 

Pohony sa rozdeľujú pre privátne použitie a priemyselné použitie. Pri priemyselnom použítí sa ráta s častým otváraním a zatváraním brány. Základné 230V motory zvládnu 15-20 cyklov za hodinu. Modernejšie nízkonapäťové motory zvládnu aj 800 cyklov v rámci jednej hodiny a sú vhodné pre použitie napríklad aj vo vačších firmách. 

Hrebene a podstavce

Jedným zo základných komponentov posuvných brán, ktorý zaisťuje ich hladký a efektívny chod, sú hrebene. Momentálne poznáme dva druhy hrebeňov. Oceľové a nylónové. 

  • Oceľové hrebene sú obvykle preferovanou voľbou pre veľké priemyselné brány, kde je ich robustnosť a odolnosť dôležitejšia než hlučnosť ich prevádzky. Tento typ hrebeňa má tendenciu byť hlučnejší pri pohybe brány, čo môže byť menej problematické v priemyselných prostrediach, kde nie je hluk takým zásadným faktorom. V prípade malých posuvných brán, používaných napríklad v rezidenčných oblastiach, sa oceľové hrebene stávajú menej obľúbené, pretože užívatelia často uprednostňujú tichšie a menej nápadné riešenia.
  • Nylonové hrebene s oceľovým jadrom: V súčasnosti sú tieto hrebene obzvlášť obľúbené v rezidenčných oblastiach. Ich hlavnou prednosťou je výrazne nižšia hlučnosť pri prevádzke, čo je v obytných zónach veľmi žiaduce. Okrem toho je ich montáž jednoduchšia a rýchlejšia v porovnaní s tradičnými kovovými hrebeňmi, čo z nich robí efektívnu a praktickú voľbu.

Hrebene, podobne ako motory, sú kategorizované aj na základe hmotnosti brány, pričom sa zohľadňujú ich špecifické vlastnosti a použitie. Pri nylónových hrebeňoch existujú dve hlavné varianty: hrebene s úchytmi orientovanými smerom nadol a hrebene s úchytmi smerujúcimi nahor. Táto druhá varianta je ideálna pre brány, ktorých rám je umiestnený vyššie od zeme, čo nám uľachčuje inštaláciu hrebena. Tento rozdiel v konštrukcii hrebeňov zabezpečuje flexibilitu pri inštalácii a prispôsobuje sa špecifickým potrebám rôznych typov posuvných brán.

Pri samonosných bránach je potrebné motor brány umiestniť vyššie, nakoľko hrebene je potrebé chytať do rámu brány a nie je možné ich kotviť do samonosnej koľaje. Tu nám častokrát nepostačuje ani použitie hrebeňov s úchytmi orientovanými smerom nahor, ale je potrebné použiť vhodný podstavec pod motor. 

Príslušenstvo

K motorom posuvných brán je možné pridať rozmanité príslušenstvo, ktoré rozširuje ich funkčnosť a zvyšuje komfort používania. Toto príslušenstvo zahŕňa rôzne komponenty, od bezpečnostných prvkov, signalizačných majákov a rôznych ovládacích prvkov. 

  • Fotobunky predstavujú neoddeliteľný bezpečnostný prvok moderných posuvných brán, ktorý významne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti a pohodlia pri ich používaní. Tieto zariadenia detekujú prítomnosť objektov, ako sú vozidlá alebo osoby, v ceste brány a aktívne zabraňujú jej zatvoreniu v takýchto situáciách. Po uvoľnení priestoru bránou je možné nastaviť funkciu automatického zatvorenia, čo značne uľahčuje a zefektívňuje celkové ovládanie brány. Fotobunky tak predstavujú inteligentné riešenie pre zvýšenie bezpečnosti, zatiaľ čo súčasne zjednodušujú každodenné používanie posuvnej brány.
  • Maják slúži na upozornenie okoloidúcich a vozidiel, že vaša brána sa otvára a niekto z nej práve vychádza.
  • Možnosti ovládania pohonu brány sú rôznorodé. Najčastejšie sa používajú diaľkové ovládače, ale existujú aj moderné metódy, ako napríklad ovládanie pomocou GSM modulu, kedy stačí prezvoniť na určené telefónne číslo. Ďalej je možné využiť smartfón s príslušnou aplikáciou, kódové klávesnice alebo systémy založené na čipových kartách.
  • Externý príjimač umožňuje jednoduché zosúladenie dvoch rozdielnych pohonov, napríklad ak už máte motor od inej značky na garážovej bráne. Jeho pridanie k súčasnému motoru umožní ovládať oba pohony pomocou jedného ovládača, čo výrazne zjednodušuje a zlepšuje celkovú pohodlnosť ovládania vašej brány.

Ak máte pochybnosti o vhodnom výbere motora pre vašu bránu, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám poskytneme odborné poradenstvo. Stačí nám zaslať niekoľko fotografií vašej brány a my vám odporučíme motor, ktorý vám spoľahlivo poslúži dlhé roky.